Odstoupení od kupní smlouvy

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

  1. Kupující má v souladu s §1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.
  2. O využití práva odstoupit od smlouvy je kupující povinen prodávajícího přiměřeným způsobem vyrozumět, a to nejpozději současně s vrácením zboží. K tomu může kupující využít vzorový formulář dostupný ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající důrazně doporučuje, aby Kupující tento vyplněný a podepsaný formulář zaslali Prodávajícímu společně se zbožím, které vrací, aby bylo možné lépe identifikovat obsah zásilky. Formulář k vrácení NÍŽE.
  3. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději ale ve lhůtě 14 dní, a to výhradně na adresu sídla provozovatele (nikoli uložením na poštu či k vyzvednutí na výdejně). Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající nebude přijímat zásilky zasílané na dobírku. Prodávající důrazně doporučuje, aby Kupující zboží vracel ve formě doporučené zásilky, aby bylo možné ji trasovat a ověřit její předání do přepravy a převzetí.
  4. Kupující je povinen zboží vrátit tzv. úplné, tj. včetně veškerého příslušenství, dárků, s kompletní dokumentací, s cedulkami a pokud možno včetně originálního obalu. Zboží musí být vráceno prodávajícímu čisté, nepoškozené a bez známek používání. Zboží smí být použito jen do té míry, aby se mohl kupující seznámit s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží způsobené v důsledku jiného než výše uvedeného nakládání se zbožím. Kupující dále odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží způsobené v důsledku špatného zabalení zboží před jeho odesláním prodávajícímu. Prodávající preferuje zasílání zboží v pevných obalech (tj. krabice či karton). V souladu s §1833 OZ pak může prodejce uplatnit právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu, tedy vrátit kupujícímu kupní cenu poníženou o sníženou hodnotu zboží způsobenou jiným než výše uvedeným nakládáním.
  5. Prodávající umožňuje jako způsob navrácení finančních prostředků při odstoupení od smlouvy kupujícím pouze navrácení částky převodem na bankovní účet kupujícího, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  6. Prodávající po převzetí zásilky s vráceným zbožím a vyplněným a podepsaným formulářem o odstoupení zásilku překontroluje a kupujícímu zašle dobropis upravující vystavený daňový doklad. Na základě vystaveného dobropisu dojde k vrácení finančních prostředků na bankovní účet kupujícího.
  7. Prodávající není povinen vrátit finanční prostředky dříve, než mu kupující předá zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8. Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 OZ, zejména pak v případech, kdy předmětem smlouvy bylo zboží, které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. spodní prádlo, plavky, body apod.).
 
 

 

Zpět do obchodu